Learn Vietnamese Online: Hóc bà tó

Hóc bà tó là một cụm từ được người dân miền Tây Nam bộ sử dụng để chỉ nơi xa xôi, vắng vẻ.

“Hóc” là một từ cổ chỉ dòng nước nhỏ. Hóc Bà Tó chỉ dòng nước nhỏ/rạch nhỏ mang tên “Bà Tó”.

Trước kia, “hóc” thường ở giữa những khu rừng hoang vắng, do vậy mà dần dần “Hóc bà tó” được dùng để chỉ những nơi xa xôi, hẻo lánh.

—————

Hoc bà tó is a phrase used often by the people in the Mekong Delta area to refer to a remote and deserted place.

“Hóc” is an ancient word referring a small stream of water.

“Hóc bà tó” is a small stream/small canal named “Bà Tó”.

In the past, “hóc “was often in the middle of deserted forests, so gradually “hóc bà tó” has been useing to refer to remote and isolated places.

Ví dụ:

– Nhà em ở đâu?

– Nhà em ở tít trong hóc bà tó kia kìa!

28/10/2020

You May Also Like…

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments