Learn Vietnamese Online: Toang

“Toang” là từ dùng để chỉ tiếng động khi đồ vật rơi vỡ.
Tuy nhiên, giới trẻ ngày nay dùng “toang” như một từ lóng ám chỉ sự đổ vỡ, sự mất mát, sự hủy bỏ hay không thành của một kế hoạch nào đó.
—————
“Toang” refers to the sound when an object falls and might get broken.
However, today’s young people use “toang” as a slang to refer to the breakdown, the loss, the cancellation or the unaccomplishment of a certain plan.

Ví dụ:
Thôi, toang! Định đi đá banh mà trời mưa.
So done! I am about to go to play soccer but it is raining.

18/01/2021

You May Also Like…

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments